Project Dorpsgaard

dorpsgaard.jpg
04 oktober 2021

Op de bewonersavond van het BurgerInitiatief van 21 oktover 2021 hield Nico Verwer een enthousiaste presenatie over de Dorpsgaard - Samentuin.

Klik Hier

Tijdens de bewonersavond van 21 oktober in Gasterie Genhout Treft hield Nico Verwer een enthousiaste presentatie over de Dorpsgaard-samentuin. 
Klik Hier