De inwoners van Genhout werden in 2019 verrast en overrompeld met felroze banners met de tekst “Genhout voor GEK”. Problemen met de exploitatie van het gemeenschapshuis in Genhout waren destijds de aanleiding om de actie Genhout voor GEK (Groot-en Klein) op te starten. De gemeente Beek ondersteunde dat initiatief in het kader van haar Burgerkracht beleid.  Werkgroepen ontwikkelden ideeën te ontwikkelen waarmee Genhout in de toekomst een fijne samenleving zou blijven en zelfs een nóg aantrekkelijker dorp zou worden.
Begin 2021 presenteerde het BurgerInitiatief Genhout voor GEK een ambitieuze dorpsvisie. In deze dorpsvisie staan tal van projecten voor een leefbare toekomst van Genhout.
Om die projecten te kunnen uitvoeren was  een rechtspersoon nodig. De Coöperatie BurgerInitiatief Genhout (BIG) werd opgericht. 
Inmiddels heeft de coöperatie ruim 350 leden, zowel privé-leden als verenigingen en bedrijven.
Het belangrijkste binnen de coöperatie zijn de projectgroepen. Deze brengen de projecten uit de dorpsvisie tot uitvoering, maar er zijn sinds 2021 ook weer nieuwe ideeën ontstaan.
Het bestuur van de coöperatie faciliteert de projectgroepen.  Bijvoorbeeld bij contacten met gemeente, subsidieaanvragen e.d.
Sinds 2022 vormt het bestuur van de cooperatie ook het bestuur van de Stichting Gemeenschapshuis Genhout. Statutair is vastgelegd dat de leden van de coöperatie niet alleen het bestuur van de coöperatie kiezen maar ook die van de stichting.