Bouwprojecten Genhout

logo Wonen.png
07 november 2023

Aan de inwoners van Genhout,                                                                          

Update vanuit de werkgroep Wonen van het BurgerInitiatiefGenhout.

Oktober 2023

Onze werkgroep is al sinds 2020 actief en heeft u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten die werden ondernomen.

Niet gehinderd door de coronamaatregelen in 2020 en 2021 hebben wij achter en voor de schermen voor de leefbaarheid en toekomstbestendigheid van Genhout gewerkt. Voor u allen was dit zichtbaar tijdens de woonbeurs die wij uiteindelijk in 2022 hebben georganiseerd.

Dat ons enthousiasme een goede voedingsbodem vond, bleek uit de hoeveelheid mooie initiatieven die zich daar presenteerden. Dit alles gaf ons hoop op de mogelijkheden om daadwerkelijk uitbreiding van het woonarsenaal in Genhout te realiseren. Het doel was ruimte te bieden voor ouderen om te kunnen blijven wonen in levensloopbestendige woningen en voor jongeren om te kunnen starten of doorstromen naar eengezinswoningen, die vrijkomen doordat er meer doorstroom plaats vindt.

Helaas draaien ambtelijke gemeentelijke molens langzaam. Dit komt door een grote hoeveelheid regelgeving en gemeenschappelijke afspraken in de regio, die het voor de gemeente lastig maakt om korte termijn beslissingen te nemen.

Onze werkgroep heeft hier regelmatig met de wethouder en de bevoegde beleidsmedewerker over gesproken en de urgentie van de situatie uitgelegd. Het behoud van het dorpse mag de toekomst van dat mooie dorp niet in de weg staan. Want immers, wat hebben we aan een dorp met prachtige buitengebieden en ‘doorkijkjes’, als er straks geen mensen meer wonen, geen school meer bestaansrecht heeft en jongeren en ouderen noodgedwongen het dorp of zelfs Beek moeten verlaten.

Wij zijn als werkgroep zelf geen initiatiefnemers van bouwprojecten en wij promoten ook geen individuele projecten. We houden wel het contact met de initiatiefnemers om op de hoogte te blijven van de vorderingen en de obstakels die zij op hun weg vinden, teneinde de mooie idealen te verwezenlijken. Uit de meest recente informatie van de gemeente blijkt, dat een aantal projecten naar verwachting in 2025 gerealiseerd zullen worden en dat geeft ons natuurlijk wel hoop.

We willen jullie laten weten dat we als werkgroep er alles aan doen om waar mogelijk versnelling te verwezenlijken. De berichtgeving in de media geeft immers aan, dat men vóór versoepeling van regels is en om een meer coulante houding vanuit de provincie vraagt. Zo nodig zullen we het gesprek met de provincie hierover aangaan.

Positieve kant van de medaille is, dat er in ieder geval concrete initiatieven zijn, die op termijn ons dorp zullen uitbreiden met de benodigde woonruimtes voor jong en oud. Nu nog wachten tot de schop de grond in gaat. Wij houden jullie op de hoogte.

Met vriendelijke groeten

Werkgroep Wonen BIG

Wiel Nijsten, Jan Vroemen, Marie-José de Bruijn, Désirée Miedema, Piet Slangen, Peggy en Joyce ter Vrugt