eerste jaarvergadering BurgerInitiatief Genhout

23 maart 2022

Eerste ledenvergadering Coöperatie BurgerInitiatief Genhout

 

Donderdag 24 maart houdt de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout haar eerste ledenvergadering om 19.30 uur in Gasterie Genhout Treft.

De coöperatie heeft inmiddels 300 leden, waaronder alle Genhoutse verenigingen en 30 bedrijven.

Tijdens ledenvergadering zal de voortgang van projecten als: Dorpsgaard, het Podium, de Sjtal, Jeugdactiviteiten, Wonen en meer worden toegelicht. Volop ruimte is er ook voor nieuwe ideeën.
Ook komt de financiering van de coöperatie aan de orde. Het BurgerInitiatief heeft van de gemeente Beek een startsubsidie gekregen van € 9000.
Verder staat op de agenda het verzoek van de Stichting Gemeenschapshuis Genhout aan de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout om de stichting over te nemen. Het bestuur van  de coöperatie stelt de leden voor om daarmee in te stemmen.