Eerste ledenvergadering Coöperatie BurgerInitiatief Genhout 24 maart

25 februari 2022

Noteer alvast 24 maart 2022. Dan houden wij onze eerste ledenvergadering van de Coöperatie en zullen u over alle lopende zaken bijpraten. De leden krijgen hiervoor nog een uitnodiging. aanvang 19.30 uur in Gasterie Genhout Treft.