Feestelijke start aanleg Dorpsgaard

27 maart 2024

Tijdens een bijeenkomst in Gasterie Genhout Treft op dinsdagavond 26 maart ging de aanleg van de Dorpsgaard formeel van start.

De voorzitter van Coöperatie BurgerInitiatief Genhout, Jos Nijsten, openende en sprak zijn dank uit naar de  gemeente Beek en de subsidieverstrekkers.
Nico Verwer en Jos Debeij, de projecttrekkers, lichtte vervolgens het project toe.
Wethouder Rob Schwillens kreeg als denkbeeldig startschot een Pruimenboompje om te planten in de gaard. De wethouder had zelf ook een cadeautje bij zich: een pizzaspade voor in ’t bakhoes. De wethouder roemde het project Dorpsgaard en de coöperatie in het algemeen als een schoolvoorbeeld van Burgerkracht en was er trots op dat de gemeente Beek daar een flinke steen had mogen bijgedragen.

De realisatie wordt nu met kracht aangepakt. 96 vrijwilligers hebben zich aangemeld om aan de realisatie en daarna de exploitatie mee te werken.
Zaterdag 19 oktober is de opening gepland.

wethouder Schwillens 26 maart 2024.jpg   wethouder Schwillens neemt het pruimenboompje in ontvangst