Gemeenschapshuis Genhout Feestelijk Heropend.

Schetsontwerp van Wehrung Architecten.png
25 oktober 2021

Op zaterdag 16 oktober is het vernieuwde en uitgebreide gemeenschapshuis Genhout heropend. De wethouders Diederen en Schoenmakers aangevuld met uitbater Mitchell Cremers knipten het lint door.  
Het gebouw wordt nu geëxploiteerd onder de naam Gasterie Genhout Treft.

De verbouwing is  mogelijk gemaakt door een ton subsidie van de provincie Limburg en een eenzelfde bedrag aan subsidie van de gemeente Beek. De gemeente verschafte bovendien een lening van € 400.000 van de gemeente Beek aan de Stichting Gemeenschapshuis Beek.

In 2019 kwam het gemeenschapshuis in de problemen toen de toenmalige exploitant er mee stopte omdat het niet rendabel was. Door de stichting is in samenwerking net de Genhoutse verenigingen een Plan van Aanpak opgesteld dat tot een wel rendabele exploitatie moest leiden. Het behoud van het gemeenschapshuis als ontmoetingsplek en accommodatie voor de Genhoutse gemeenschap werd des te pangender omdat zaal-café Vroemen, waar veel verenigingen gebruik van maakten, zijn deuren sloot.
Door de lock-down is de opening met een half jaar vertraagd maar nu was het zover.

Voorzitter Maarten Vonhogen van de stichting sprak warme woorden bij de opening en herdacht de overleden voorzitter  Hannie Bijen en secretaris Piet Sogeler met een plaquette op de gevel. De kapitaalverschaffers Provincie Limburg en de gemeente werden uiteraard bedankt.

Daarna was er een spetterend feest.