Gemeente Raad keurt financiering Dorpsgaard Samentuin goed

21 juli 2022

Inleiding
De Dorpsgaard -Samentuin Genhout is een project van de  gelijknaioge werkgroep onder de vleugels van de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout. Dat BurgerInitiatief is tot stand gekomen in een samenwerking tussen de gemeente Beek en de Genhoutse gemeenschap in het kader van Burgerkracht. 

Voor de realisatie van de Dorpsgaard heeft de coöperatie subsidie aangevraagd bij LEADER. LEADER is een Europees subsidieprogramma om de leefbaarheid en economie op het platteland te ontwikkelen en versterken. De Europese Unie, de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten hebben geld beschikbaar gesteld voor initiatiefnemers met goede plannen.
LEADER heeft de Dorpsgaard als zo’n goed plan beoordeeld. Samen met LEADER wordt nu de subsidieaanvraag verder uitgewerkt opdat het kan worden ingediend bij RVO. RVO is de rijks-organisatie die de subsidie verder begeleid.

Om de subsidieaanvraag af te ronden zijn er twee  vragen die aan de gemeente Beek worden gesteld:

1.      Een verklaring van cofinanciering door de gemeente Beek

2.      Een principe bereidheid van de gemeente Beek om grondstukken die in eigendom  zijn van de gemeente Beek voor het project ter beschikking te stellen.

In de Raadsvegaderingvan 20 juli heeft de Raad een budget van € 45.000 gevoteerd en grond voor de tuin ter beschikking gesteld.
De werkgroep gaat nu verder met de subsidie aanvraag bij RVO. Eind dit jaar verwacht zij groen licht.