Leden aantal Coöperatie BurgerInitiatief Genhout blijft groeien

25 februari 2022

Het ledenaantal van de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout blijft groeien. Na alle verenigingen zijn inmiddels ook al een 25 Genhoutse bedrijven lid geworden. Het aantal particulieren-, verenigings- en bedrijfsleden gaat richting 250. Daar zijn wij enorm blij mee. Hieruit blijkt dat Genhout het BurgerInitiatief omarmt.

Maar wat nog belangrijker is, is dat de diversen Projectgroepen volop bedrijvigheid aan de dag leggen.

Er is een idee voor een nieuwe projectgroep in ontwikkeling. Het kernwoord is Mobiliteit en de blik is nog heel breed. Ooit nagedacht over: 

·       Delen van vervoermiddelen

·       Laagdrempelige toegang voor dorpsgenoten naar collectief vervoer

·       Gezamenlijk bezoeken van evenementen en winkelcentra

·       Carpooling

·       Enz enz.

Heb je zin om mee te denken of te brainstormen over dit kernwoord, neem dan contact op met initiatiefnemer Jurgen Ubachs via E mail ubachsjurgen@gmail.com of tel: 06 – 51.65.78.32   

De projectgroep moet nog starten dus alle inbreng is welkom!

De Woonbeurs welke door de Projectgroep Wonen wordt georganiseerd staat, na 2 annuleringen, gepland voor zaterdag 12 maart 2022, aanvang 13.00 uur.

Noteer ook alvast 24 maart 2022. Dan houden wij onze eerste ledenvergadering van de Coöperatie en zullen u over alle lopende zaken bijpraten. De leden krijgen hiervoor nog een uitnodiging.

Tot horens,

 

Het bestuur van de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout.