In memoriam Piet Sogeler

Genhout-Piet-Sogeler.png
16 februari 2021

 Op 7 januari jl. werden we opgeschrikt door een appje van Linda Bijen: Piet Sogeler overleden.

Totaal onbegrijpelijk! Wat ons is bijgebleven is zijn betrokkenheid bij Genhout, maar vooral ook zijn integriteit. Op diverse plekken actief voor Genhout, zowel fysiek (zijn bijdrage bij het onderhoud van de tuin bij de kerk en het kerkhof), alsook zijn jarenlange inzet als bestuurslid (hij was al jaren secretaris) van de stichting Gemeenschapshuis Genhout. De laatste jaren was hij nauw betrokken bij het Burgerinitiatief Genhout. Ook daar wilde hij weer een positieve bijdrage voor Genhout leveren.

Piet, bedankt voor datgene wat je voor de Genhoutse gemeenschap hebt gedaan. Veel sterkte voor José, kinderen en kleinkinderen die hem veel te vroeg en te plotseling hebben moeten missen. We willen afsluiten met de woorden welke Maarten Vonhögen tijdens de gedenkrede tijdens de uitvaart uitsprak: Adieë wa, A Dieu, Tot ziens…

Burgerinitiatief Genhout