OOS NUUTS gaat verder onder de vleugels van Coöperatie BurgerInitiatief Genhout

26 september 2023

 

Beste bewoners van Genhout en lezers van ‘OOS NUUTS’,

59 jaar lang is het Parochieblad ‘OOS NUUTS’ van ons dorp uitgebracht onder het gezag van ons kerkbestuur Sint Hubertus. Dat is een geweldige prestatie. Ook naar de toekomst toe willen wij dat ‘OOS NUUTS’ het informatieblad van én voor Genhout blijft. Wij merken dat dit de laatste jaren, op financieel gebied, niet makkelijk is. Het aan elkaar knopen van de uitgaven en inkomsten voor het uitbrengen van ‘OOS NUUTS’ lukt helaas niet meer. Dit betekent dat het kerkbestuur van onze Parochie het tekort moet aanvullen. Na goed overleg tussen de redactie van ‘OOS NUUTS’, het kerkbestuur Sint Hubertus en de Coöperatie Burgerinitiatief Genhout, is besloten om, per 1 oktober 2023, samen te gaan werken. De huidige redactie van ‘OOS NUUTS’ zal als Projectgroep ‘PR en Communicatie’ verder gaan en onder verantwoordelijkheid van de Coöperatie vallen. Hierdoor is de toekomst van ‘OOS NUUTS’ gewaarborgd. Vanaf 1 oktober 2023 zal de lay-out van ‘OOS NUUTS’ iets veranderen, maar de naam blijft uiteraard hetzelfde. Het allerbelangrijkste is dat ‘OOS NUUTS’, elke 14 dagen, op de deurmat blijft vallen. In de toekomst wordt er gekeken of de verspreiding ook voor een gedeelte digitaal (e-mail) kan plaatsvinden, maar het zal voor iedere Genhoutenaar, fysiek of digitaal, bereikbaar blijven! U blijft van ons horen,

 

Met vriendelijke groeten,
De redactie van ‘OOS NUUTS’ en Kerkbestuur Sint Hubertus Genhout.