Woonbeurs verplaats naar zaterdag 12 maart

18 januari 2022

De projectgroep Wonen van het BurgerInitiatief Genhout houdt in samenwerking met de gemeente Beek een Woonbeurs in Gasterie Genhout Treft . Voorlopig wordt, na twee keer te zijn uitgesteld als gevolg van de Corona-maatregelen, als datum aangehouden zaterdagmiddag 12 maart 2022. 
Bouwplannen die in Genhout bestaan zullen daar worden gepresenteerd.
NB de projectgroep neemt geen standpunt in over de wenselijkheid van projecten. Zij biedt alleen een platform aan initiaitiefnemers om hun plannen te presenteren. 

Programma

13.00 Inloop

13.30 Officiële opening, welkom en toelichting
           programma

14.00 Presentaties projecten

16.30 Rondgang langs infostands

17.30 Officiële afsluiting en borrel