Word lid van Coöperatie BurgerInitiatef Genhout !! Meld je aan via info@genhout.nl

10 januari 2022

Beste inwoners van Genhout,

Allereerst willen wij u een gelukkig en gezond 2022 toewensen. Hopelijk wordt het nieuwe jaar voor iedereen opener en toegankelijker en kunnen we weer terug naar het “normaal”.

Wij als Burgerinitiatief Genhout zullen alles in het werk stellen om onze gemeenschap Genhout, na Corona, nieuw elan en levendigheid te geven door onze bestaande projecten en hopelijk nieuwe projecten. Daarnaast blijven en zijn onze Verenigingen en Stichtingen het “bindmiddel” van ons dorp. Wij zijn daarom enorm verheugd dat alle Verenigingen en Stichtingen, van ons dorp, de Dorpsvisie toejuichen en ondersteunen. Unaniem zijn zij lid geworden van onze Coöperatie Burgerinitiatief Genhout. Hiermee vormen zij de basis voor een stabiele pijler onder dit Burgerinitiatief.   

De hoofdpijler van het Burgerinitiatief bent U. Jullie, U en wij zijn de belangrijkste schakels in deze hoofdpijler en daarom hopen wij dan ook dat u massaal lid wordt van onze coöperatie. Veel inwoners zijn jullie al voorgegaan en hebben zich als lid aangemeld. Maar om een echt en hecht blok te vormen hebben wij iedereen nodig. Meld u daarom aan als lid van Coöperatie Burgerinitiatief Genhout.  Dat kan door een mailtje te sturen naar info@genhout.nl of een briefje met u gegevens in de brievenbus te stoppen: Kleingenhouterstraat 21 of Op den Hoogen Boom 10.

Gegevens die wij nodig hebben zijn: Voorletters, Naam, Adres, E-mailadres en telefoonnummer.

Wij zullen U het komende jaar regelmatig informeren over de ontwikkelingen van u en onze projecten en de stand van zaken van onze Coöperatie.

Blijf gezond en tot gauw.

Bestuur Burgerinitiatief Genhout.