Een Duurzame Toekomst voor het Gemeenschapshuis Genhout

Schetsontwerp van Wehrung Architecten.png
07 oktober 2019

 

Beste dorpsgenoten,

We hebben de -door alle verenigingen gesteunde- aanvraag voor financiering van de investeringen in het Gemeenschapshuis onder de titel ‘Een Duurzame Toekomst voor het Gemeenschapshuis Genhout’ bij de gemeente ingediend. Omdat het ons allemaal aangaat bijgaand -in alle transparantie- ter informatie de ingediende documenten.  

Met vriendelijke groet,

Jan Bijen

waarnemend voorzitter
Stichting Gemeenschapshuis Genhout

Download: Plan van Aanpak

Download: Plan van Aanpak - de bijlagen

Download: Brief aan College B&W