Genhout voor GeK update

Genhout-voor-gek-enquete.jpg
25 september 2019

Beste dorpsgenoten! 

Het is een mooi beeld. Steeds meer zien we achter de ruiten van woningen in Genhout de margenta gekleurde flyer verschijnen. Een blijk van betrokkenheid en van steun. En dat doet goed. Mijn dochters komen telkens enthousiast ‘rapporteren’ als er weer enkele zijn bijgekomen…Die steun doet goed!

De flyers. Stof tot nadenken. Gespreksstof ook. Zoals ook de campagne “Genhout voor GeK” bedoeld was. En dat is gelukt. Er was verbazing, verontwaardiging, boosheid. Maar er was ook steun en begrip…zeker toen duidelijk werd waar het allemaal voor staat en waar het toe dient. Het was de opmaat naar de enquête. De enquête die zo belangrijk is om te achterhalen wat voor júllie belangrijk is. De enquête die belangrijk is om straks aan het college van B&W en de gemeenteraad te laten zien dat de vraagstukken als huisvesting voor de verenigingen, woningen, de school, duurzaamheid en andere thema’s leven onder de Genhoutenaren. Bij alle Genhoutenaren.

Deels zijn we daarbij ingehaald door de actualiteit. Als het goed is…hebben we een nieuwe exploitant voor het gemeenschapshuis en zijn de verenigingen daarmee verzekerd van een dak boven het hoofd. Ik schrijf “we hebben een nieuwe exploitant”. Terwijl dit toch vooral een zaak is voor de “stichting Gemeenschapshuis Genhout”. Maar ik mag zeggen dat we in de afgelopen maanden heel intensief en in nauwe samenwerking hiermee aan de slag zijn gegaan. En dat is een vruchtbare samenwerking gebleken. Vandaar “we”.

Maar “we” ook omdat het ons allemaal aangaat. De betrokkenheid van het dorp rond de dreigende sluiting van het gemeenschapshuis is gebleken in de bijeenkomsten, maar moet ook gaan blijken uit de enquête. We gaan niet sturen naar gewenste antwoorden. U bepaalt zélf wat u belangrijk vindt. Maar het gaat wel helpen als we een grote respons gaan krijgen op de enquête én als blijkt dat bijvoorbeeld het gemeenschapshuis voor ons allemaal niet weg te denken valt in Genhout. Aan dat gemeenschapshuis moet wel het nodige worden aangepast. Om zo te zorgen dat we het duurzaam kunnen gaan (laten) exploiteren. Duurzaam als in ‘commercieel rendabel’ ook voor de lange termijn, maar ook duurzaam als in ‘goed geïsoleerd’ en naar de standaarden van deze tijd. Daarmee de aandachtspunten van de eerdere milieuscan meteen meenemend. Het moet een huis zijn van en voor de Genhoutse gemeenschap. Voor ons…en onze kinderen. En daar is steun voor nodig. Steun door de enquêtes in te vullen, steun door mee te gaan naar bijeenkomsten op het gemeentehuis (daarover later meer). Maar ook steun van de gemeente die voor de benodigde financiële middelen zal moeten zorgdragen…En wij zullen dit moeten vragen. Met z’n allen. Als één Genhout. Voor GeK.

Nu eerst de enquête. Tussen 28 september en 2 oktober bieden de leden van de Burgerinitiatief-groep Genhout (de mannen en vrouwen van “Genhout voor GEK”) persoonlijk de enquête bij u aan. Dezelfde leden zullen de enquête ook weer bij u ophalen en wel tussen 7 en 11 oktober. Klik hier om naar de enquête te gaan. We hopen op zoveel mogelijk respondenten. Dus echtparen vragen we man en vrouw per persoon de enquête in te vullen. Maar vraagt u ook uw kinderen, vrienden en anderen die zich met Genhout verbonden weten of voelen om de enquête in te vullen! 

Voor eind november hopen we de uitkomsten met jullie te kunnen delen in een bijeenkomst met alle geïnteresseerden, leden van de raad en het college. Om dan met elkaar te gaan (blijven) bouwen aan wat Genhout zo uniek, zo bijzonder maakt…

Uw mening is belangrijk, vul hier de enquête in!

DE ENQUÊTE

Mogen we op u rekenen? Laat ons niet voor GeK staan.
We houden u op de hoogte.

Namens Burgerinitiatief Genhout