Onderscheidend onderwijs boven op de berg in Genhout

School nieuws Genhout

Directeur Lyan Schreurs en leerlingen van basisschool De Kring in Genhout. Foto Rob Oostwegel

Basisschool de Kring in Genhout gaat de komende anderhalf jaar aan de slag met het Amerikaanse Daltonconcept. De school wordt daarmee de tweede Daltonschool van Zuid-Limburg. „Een hele eer.”

Zelfstandig werken, zelf initiatief nemen en zelf oplossingen bedenken. Het zijn de voornaamste kenmerken van een Daltonschool, een van origine Amerikaans onderwijsconcept. Wie een blik werpt in de klassen van OBS de Kring zou kunnen denken dat het al zover is: leerlingen werken in de ochtend zelfstandig aan de reguliere vakken, waaronder taal en rekenen, en in de middag middels een methode die op een thematische manier verschillende vakken combineert. De kinderen reflecteren op zichzelf en hun werk, er is veel ruimte voor creativiteit. „Maar het is geen vrijheid blijheid”, zegt schooldirecteur Lyan Schreurs. „Wij bepalen de kaders, daarbinnen krijgen leerlingen de ruimte.”

In 2015 werd de Hubertusschool in Genhout opgeheven en trok de Kring uit het centrum van Beek in het pand. De basisschool op de berg doet het goed met een leerlingaantal van zo’n 120; 66 leerlingen komen uit Genhout, 35 uit Beek en 18 uit omringende dorpen. „We zitten nu vijf jaar op deze plek. We hebben stabiliteit laten zien, we hebben een regiofunctie. Nu willen we doorontwikkelen”, zegt Schreurs. Na eigen onderzoek bleek dat het onderwijsconcept op de Kring haast naadloos aansluit op dat van het Daltononderwijs. „Het zit zo dicht bij wat we doen, dat we geen gekke dingen hoeven te doen. De Kring blijft de Kring.”

Onderscheiden

Het proces wordt begeleid door de Nederlandse Dalton Vereniging. Een onafhankelijk onderwijsbureau deed al een nulmeting. Scheurs: „Normaal gesproken doet een school er zo’n vier jaar over om Daltonschool te worden, bij ons is dat waarschijnlijk anderhalf jaar, zo dicht zitten we er al tegenaan.” Desalniettemin is een Daltonlicentie zeker van toegevoegde waarde, zegt Schreurs. „Wij kunnen hiermee de puntjes op de i zetten en ons duidelijk onderscheiden.”

De Kring wordt de eerste Daltonschool binnen scholenkoepel Kindante en de tweede van Zuid-Limburg. De Bundeling in Bunde begon al eerder aan de Daltonopleiding en wil vooral leerlingen uit de regio trekken. Dat is in Genhout geen hoofdzaak. Schreurs:„Uitgangspunt is dat Beekse ouders en kinderen in de regio een breed aanbod krijgen, zodat er echt iets te kiezen valt.”

Vanaf volgend schooljaar is de Kring een Daltonschool in opleiding. Alle leerkrachten volgen dan de benodigde scholing. Naar verwachting is de school rond januari 2021 een volwaardige Daltonschool. „Het is echt iets om trots op te zijn”, aldus Scheurs

Bron: De Limburger, door Martine Zwets